تور نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه بغداد ٢٠٢٠

Khoram Bahar exhibition firm has sent business delegations to Baghdad to develop domestic production companies.

اعزام هیات تجاری_بازاریابی کشور به سلیمانیه عراق
همزمان با ۱۴مین نمایشگاه بین المللی باز گانی سلیمانیه DBX 2021
۲۰ الی ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
09171712919


en_USEnglish
fa_IRPersian en_USEnglish